Under våren har vi tillverkat och monterat dekor och inredning på amningshyllan i Mölndals Galleria.