Under hösten har vi tillverkat, levererat och monterat delar av inredningen till nya Mölndal Galleria.