M3V levererar dekoren till nya LasseMaja filmen: Tågrånarens Hemlighet.
Inspelningarna pågår under sommaren 2019.
Fotograf/Källa: Roja Studios