M3V leverer innredningen til den nye LasseMaja-filmen: The Train Ranger’s Secret.
Innspillinger pågår i løpet av sommeren 2019.
Fotograf / Kilde: Roja Studios