M3V har produsert og montert Scalateaters nye inngangstegn.
Skiltet er laget av aluminium.