M3V fick förtroendet att tillverka och leverera flera delar av dekoren till Nobel Week Dialogue 2020. På uppdrag av LA+B.