M3V har tillverkat och monterat Scalateaterns nya entréskylt.
Skylten är byggd i aluminium.